Juhlavuodesta vaalivuoteen

  Juhlavuosi onnistui erinomaisesti Vuosi 2018 oli Hty:n 130. toimintavuosi ja useimmat tapahtumat kytkeytyivät tähän juhlavuoteen. Uusi historiakirjamme ”Politiikan punainen lanka” valmistui ja julkistettiin 1.12.2018. Kirjan kirjoitti filosofian lisensiaatti Liisa Koskelainen. Kiitän kaikkia historiakirjatyöhön osallistuneita. Upean teoksemme voit hankkia joko yhdistyksen omissa tilaisuuksissa, Museo Skogsterin myymälästä tai Goodmannin Suomalaisesta kirjakaupasta. Juhlavuoden merkeissä halusimme tavoittaa monipuolisesti Read More

Hämeenlinnan hyvinvointikertomus

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 12.11.2018 Hyvinvointikertomus Kiitos tekijöille selkeästä, helposti luettavasta hyvinvointikertomuksesta. Sen avulla saa kuvan asukkaiden tällä hetkellä kokemasta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Kertomuksessa luodaan myös katsaus tulevaan. Lisäksi kertomus pitää sisällään myöhemmin käsiteltävän kaupungin vuoden 2019 talousarvion asioita sekä tulevaisuudessa huomioon otettavia seikkoja asukkaiden hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. On hyvä muistaa, että hyvinvointi- ja Read More

Hyvä tilinpäätös, parempi tulevaisuus

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi eilen maanantaina 11.6. vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Vuoden tulos oli erinomainen (5,5 miljoonaa ylijäämäinen), jonka myötä pystyttiin kattamaan kertyneet alijäämät. Muttei niin positiivista, ettei parannettavaakin ole. Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi lisääntyy ja se näkyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan menoissa. Read More

Valtuustoaloite 14.5.2018 neuvolapsykologin palkkaamiseksi

Neuvolapsykologin palkkaaminen Hämeenlinnassa ei ole tarjolla neuvolapsykologipalveluja. Neuvolapsykologin palveluja tarjotaan jo monissa kaupungeissa, muun muassa Riihimäellä, Hyvinkäällä, Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa. Neuvolapsykologin palvelut on tarkoitettu vanhemmille jo odotusaikana sekä neuvolaikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat avainasioita lapsen ja perheen auttamisessa. Neuvolapsykologin tehtäviin kuuluu jo ennen lapsen syntymää tulevia vanhempia huolestuttavien Read More

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 16.4.2018: hävisimme äänestyksen Tekmestä

Valtuuston istunto kesti lähes neljä tuntia. Listalla oli kolmen valtuustoaloitteen (Digitaalisen saavutettavuuden edistäminen Hämeenlinnan alueella, Aloite hajusteettomasta Hämeenlinnasta ja Aloite normityöryhmän perustamisesta) käsittely. Normityöryhmän perustamisesta äänestettiin; kannatimme kaupunginhallituksen pohjaesitystä, jonka mukaan lautakuntia pyydetään huomioimaan aloitteessa esitetyt näkökulmat ja tarvittaessa esittämään muutokset. Aloitteet ovat luettavissa valtuuston kokouksen esityslistalta. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 kirvoitti runsaasti puheenvuoroja. Demarivaltuutetut Read More

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kuulumisia 15.10.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsiteltävät asiat on jaettu neljään tulosalueeseen: Asiakasohjaus ja ostopalvelut, Sosiaali- ja perhepalvelut, Hämeenlinnan Terveyspalvelut ja Ikäihmisten palvelut. Yhdistyksemme sote-lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat Kirsi Hultin ja Kirsti Suoranta sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Leena Murtonen ja Janna Salmesvuori. Muut demarijäsenet ovat Mauri Ojamäki ja Pentti Nyholm. Lautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Lautakunnan toimikausi kestää Read More

Kommentteja Hämeenlinnan vuoden 2018 talousarviosta

Olin valmistautunut käyttämään valtuustoryhmämme nimissä seuraavat puheenvuorot, joista käytin vain Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa koskevan osion. Muut kirjaamani asiat nousivat esiin muiden puheenvuoroissa. Kokous kesti näinkin 10.5 tuntia, joten en katsonut tarkoituksenmukaiseksi toistaa samoja asioita. Puheenvuoroni sisälsi kirjaamani ajatukset tiivistettynä, koska asiasta käytettiin useita muitakin puheenvuoroja. Voimme olla tyytyväisiä, sillä meille tärkeät arvot ja asiat saatiin Read More

Kantasairaalasta elinvoimaa Hämeeseen

Kantasairaalan rakennushankesuunnittelu etenee sairaanhoitopiirin saatua helmikuussa investointiluvan uuden sairaalan rakentamiseksi. Hankevastuu on sairaanhoitopiirillä vuoden 2019 loppuun saakka. Maakuntahallinnon käynnistyessä ohjauksen ja päätöksenteon vastuu siirtyy maakuntavaltuustolle. Samalla hankkeen rakennuttaminen siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:lle. Jos maakuntauudistus ei toteudu, hanke jatkunee sairaanhoitopiirin omana hankkeena. Sairaanhoitopiirin hallitus päivitti kokouksessaan 20.2. hankesuunnitelmaa. Valtuusto päättää 20.3. kokouksessaan, minkä vaihtoehdon pohjalta sairaalan Read More

Tylsä pikkukaupunki vai elinvoimainen kasvukeskus?

Hyvä brändi luo pohjan Hämeenlinnan menestymiselle. On ensiarvoisen tärkeää, että ihmisten mielissä kaupunkimme erottuu selkeästi kilpailijoista. Mutta millä seikoilla voimme kilpailla; panostammeko luontokohteisiimme, korostammeko historiaamme, olemmeko ylpeitä uudiskyvystämme ja kehityshankkeistamme, arvostammeko peruspalveluitamme vai vahvistammeko imagoamme pikkukaupunkina? Linnan Kehitys Oy julkaisi keväällä raportin Hämeenlinnan brändityön taustaksi suoritetusta kaupunkikuvatutkimuksesta. Raportin mukaan vastaajat kertoivat Hämeenlinnaa parhaiten kuvaaviksi positiivisiksi ominaisuuksiksi esimerkiksi Read More

Pidetäänkö kaikki mukana?

Kuntavaalit on käyty ja kansa on kertonut mielipiteensä. Kiitos kaikille yhdistyksemme ehdokkaille ja demareille äänensä antaneille! Demarit menestyivät Hämeessä hyvin, vaikka menetimmekin Hämeenlinnassa suurimman puolueen aseman kokoomukselle. Hämeenlinnan demareiden tulos oli toivottua huonompi, mutta oma yhdistyksemme menestyi vaaleissa kohtuullisen hyvin; saimmehan yli 61 % kaikista demareille annetuista äänistä ja kaupungissamme suurimman äänimäärän kerännyt Tarja Filatov Read More

1 2 3