Category: Yleinen

Esteettömyysaloitteet saivat kaupungilta myönteisen vastaanoton

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti melko tasan vuosi sitten 9.9.2019 valtuustoaloitteen ”Esteetön Hämeenlinna on yhteinen etumme”. Samalla kertaan valtuustolle jätettiin myös puolueiden yhteinen esteettömyyttä koskeva aloite ”Hämeenlinnaan hyvä arki ihan kaikille”. Maanantaina 7.9.2020 kokoontunut valtuusto käsitteli aloitteet (Hämeenlinnaan hyvä arki ihan kaikille  ja Esteetön Hämeenlinna on yhteinen etumme). Käytin valtuustossa alla olevan puheenvuoron:   Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, Read More

Uusia polkuja elämässäni

Elämä on jatkuvaa muutosta. Välillä muutokset ovat pieniä ja välillä suurempia, joskus taas merkittäviä. Elän nyt tällaista merkittävää muutosta, sillä 39 vuotta kestänyt työurani päättyy. Jo 8-vuotiaana päätin, että minusta tulee opettaja. Lapsen ajattelussa se oli hyvin yksinkertainen päätös: minusta tulee. Lukiossa tajusin, etteivät opiskelupaikat avaudukaan itsestään, vaan hakijan tulee päästä opiskelemaan. – Voitte vain Read More

Hyvinvointi edellä, ilmastoahdistuksesta ilmastotoivoon

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto keskusteli maanantaina 7.10.2019 Hiilineutraali Hämeenlinna -toimenpideohjelmaluonnoksesta, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kaksi viikkoa aiemmin. Ohjelman mukaan kaupunkimme hiilineutraalisuuden tavoitevuodeksi asetettiin vuosi 2035. Seuraavaksi ohjelmaluonnos lähtee lautakunnille jatkovalmisteluun. Lautakunnat kartoittavat ja arvioivat toimenpiteiden toteuttamista sekä kustannusvaikutuksia. Tämän jälkeen toimenpideohjelma konkretisoitunee käytännön toimenpiteiksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä, mutta tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdotonta. Tavoitteena on mm. Read More

Ennaltaehkäisevään vai korjaavaan toimintaan panostamista?

Hämeenlinnan vuoden 2020 talousarviovalmistelut ovat käynnissä. Kaupungin taloustilanne on erittäin haasteellinen. Alijäämää on kertymässä runsaasti verotulojen jäädessä arviota huomattavasti pienimmiksi ja menokulujen kasvaessa. Esimerkiksi lastensuojelumenot ovat tämän hetken ennusteen mukaan ylittymässä noin 2,4 miljoonaa euroa. Lisäystä on myös erikoissairaanhoitokuluissa. Molempiin edellä mainittuihin on tehty osittain tietoinen alibudjetointi, joten nämä ylitykset eivät yllätä. Sen sijaan tämänhetkinen Read More

Juhlavuodesta vaalivuoteen

  Juhlavuosi onnistui erinomaisesti Vuosi 2018 oli Hty:n 130. toimintavuosi ja useimmat tapahtumat kytkeytyivät tähän juhlavuoteen. Uusi historiakirjamme ”Politiikan punainen lanka” valmistui ja julkistettiin 1.12.2018. Kirjan kirjoitti filosofian lisensiaatti Liisa Koskelainen. Kiitän kaikkia historiakirjatyöhön osallistuneita. Upean teoksemme voit hankkia joko yhdistyksen omissa tilaisuuksissa, Museo Skogsterin myymälästä tai Goodmannin Suomalaisesta kirjakaupasta. Juhlavuoden merkeissä halusimme tavoittaa monipuolisesti Read More

Hämeenlinnan hyvinvointikertomus

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 12.11.2018 Hyvinvointikertomus Kiitos tekijöille selkeästä, helposti luettavasta hyvinvointikertomuksesta. Sen avulla saa kuvan asukkaiden tällä hetkellä kokemasta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Kertomuksessa luodaan myös katsaus tulevaan. Lisäksi kertomus pitää sisällään myöhemmin käsiteltävän kaupungin vuoden 2019 talousarvion asioita sekä tulevaisuudessa huomioon otettavia seikkoja asukkaiden hyvinvoinnin säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. On hyvä muistaa, että hyvinvointi- ja Read More

Valtuustoaloite 14.5.2018 neuvolapsykologin palkkaamiseksi

Neuvolapsykologin palkkaaminen Hämeenlinnassa ei ole tarjolla neuvolapsykologipalveluja. Neuvolapsykologin palveluja tarjotaan jo monissa kaupungeissa, muun muassa Riihimäellä, Hyvinkäällä, Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa. Neuvolapsykologin palvelut on tarkoitettu vanhemmille jo odotusaikana sekä neuvolaikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ ovat avainasioita lapsen ja perheen auttamisessa. Neuvolapsykologin tehtäviin kuuluu jo ennen lapsen syntymää tulevia vanhempia huolestuttavien Read More

Tylsä pikkukaupunki vai elinvoimainen kasvukeskus?

Hyvä brändi luo pohjan Hämeenlinnan menestymiselle. On ensiarvoisen tärkeää, että ihmisten mielissä kaupunkimme erottuu selkeästi kilpailijoista. Mutta millä seikoilla voimme kilpailla; panostammeko luontokohteisiimme, korostammeko historiaamme, olemmeko ylpeitä uudiskyvystämme ja kehityshankkeistamme, arvostammeko peruspalveluitamme vai vahvistammeko imagoamme pikkukaupunkina? Linnan Kehitys Oy julkaisi keväällä raportin Hämeenlinnan brändityön taustaksi suoritetusta kaupunkikuvatutkimuksesta. Raportin mukaan vastaajat kertoivat Hämeenlinnaa parhaiten kuvaaviksi positiivisiksi ominaisuuksiksi esimerkiksi Read More